Wedstrijdreglement | By Oummi

 Wedstrijdreglement Waardebon van € 20 voor By Oummi – Facebook en Instagram

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door By Oummi , met maatschappelijke zetel te Monnikenwerve 119-121, 8000 Brugge en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen en die in het bezit zijn van een geldige Facebook- of Instagram-account. Medewerkers van By Oummi kunnen niet deelnemen.

2. Facebook- en Instagramwedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door of in verband gebrachtmet Facebook of Instagram.

3. Deze wedstrijd loopt van 06/07/2021 tot en met 27/08/2021.

4. Om geldig deel te nemen moeten de deelnemers een leuk en zomers By Oummi moment delen in de vorm van een filmpje of foto via hun Facebook- of Instagram account. Hierbij is het van belang van dat ze de juiste en officiële Facebook- of Instagrampagina van By Oummi taggen.
Voor Facebook is dit: https://www.facebook.com/By.Oummi 
Voor Instagram is dit: https://www.instagram.com/by.oummi/ .

5. Na het aflopen van de wedstrijdtermijn zal een interne, onpartijdige jury alle foto’s en/of filmpjes doornemen en de origineelste uitkiezen. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar er is geen termijn voor vastgelegd. De winnaar heeft recht op een waardebon van Albert Heijn ter waarde van €20 om By Oummi producten te kopen. De prijs is persoonlijk, ondeelbaar en kan niet worden overgedragen, noch ingewisseld tegen andere voordelen. Er wordt geen compensatie van welke aard dan ook gegeven in het geval dat de winnaar zijn prijs niet kan opnemen.

6. De winnaar wordt via Messenger of Instagram Direct Messenger gecontacteerd, zodat hij/zij contactgegevens kan delen om de waardebon in ontvangst te nemen. Indien de winnaar niet reageert binnen 5 werkdagen na het bericht, wordt een andere winnaar aangeduid.

7. De waardebon van Albert Heijn wordt bezorgd op het adres gecommuniceerd door de winnaar.

8. By Oummi behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

9. Deelnemen aan deze wedstrijd impliceert dat je dit reglement aanvaardt. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen.

Volg ons!